Analityk biznesowy

lip 16, 2021

Łódź, 16.07.2021 r.

PROKLIENCKI SP. Z O.O. realizuje projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o. .” Projekt jest realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP”

Celem projektu jest pomoc sektorowi MŚP w tworzeniu i rozwoju polskich firm poprzez inicjowanie działalności innowacyjnej.

Projekt polega na opracowaniu oraz docelowym wdrożeniu nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o.

Opis stanowiska

Osoba będzie brała czynny udział w opracowaniu 2 usług i przejdzie wszystkie niezbędne szkolenia, aby móc docelowo prowadzić proces świadczenia usługi.

Osoba będzie zaangażowana w opracowanie i testowanie 2 usług:

 • Usługa 1: Optymalizacja procesów biznesowych przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów informatycznych w modelu SaaS (w tym systemów klasy DMS/Workflow)
 • Usługa 2. Doradztwo marketingowe oparte o analitykę internetową (Data-driven marketing)

Wymagania dla stanowiska

 • Wykształcenie wyższe 
 • Min 2 lata doświadczenia w modelowaniu procesów biznesowych na potrzeby sektora MŚP
 • Zainteresowanie obszarem IT i wdrożeniami systemów w modelu SaaS
 • Znajomość notacji BPMN 2.0 lub UML
 • Umiejętności analityczne i organizacyjne
 • Doświadczenie w łączeniu potrzeb biznesowych i technicznych
 • Komunikatywność i otwartość w kontaktach bezpośrednich
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Nastawienie na skuteczność oraz terminowość w rozwiązywanych zadań

Forma zatrudnienia

Umowa o pracę

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji w formie CV na adres: biuro@prokliencki.eu, wraz z wprowadzeniem w temacie wiadomości nazwy stanowiska (Analityk biznesowy) oraz klauzulą w treści CV „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”.

 

GOTOWY NA ZMIANY?

Sprawdź jak możemy wpłynąć na rozwój Twojej firmy