Analityk internetowy

kwi 4, 2022

Łódź, 04.04.2022 r.

PROKLIENCKI SP. Z O.O. realizuje projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o. .” Projekt jest realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP”

Celem projektu jest pomoc sektorowi MŚP w tworzeniu i rozwoju polskich firm poprzez inicjowanie działalności innowacyjnej.

Projekt polega na opracowaniu, testowaniu oraz docelowym wdrożeniu nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o.

Opis stanowiska

Osoba będzie brała czynny udział w testowaniu 2 usług, aby móc docelowo prowadzić proces świadczenia usługi.

Osoba będzie zaangażowana w testowanie 2 usług:

 • Usługa 1: Optymalizacja procesów biznesowych przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów informatycznych w modelu SaaS (w tym systemów klasy DMS/Workflow)
 • Usługa 2. Doradztwo marketingowe oparte o analitykę internetową (Data-driven marketing)

Wymagania dla stanowiska

 • Wykształcenie wyższe 
 • Min 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Znajomość narzędzi analitycznych: Google Analytics, Google Tag Manager, Google Optimize, Google Data Studio, Hotjar / CrazyEgg
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i zdolność logicznego myślenia
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu testów A/B
 • Doświadczenie we wdrożeniu Google Analytics na potrzeby e-Commerce
 • Samodzielność w planowaniu pracy
 • Zaangażowanie w realizację celów i chęć do nauki
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość: HTML, CSS, Javascript

Forma zatrudnienia

Umowa o pracę / Umowa zlecenie

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji w formie CV na adres: biuro@prokliencki.eu, wraz z wprowadzeniem w temacie wiadomości nazwy stanowiska (Analityk internetowy) oraz klauzulą w treści CV „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”.

 

GOTOWY NA ZMIANY?

Sprawdź jak możemy wpłynąć na rozwój Twojej firmy