Optymalizacja współczynnika konwersji

Home » Analityka internetowa » Optymalizacja współczynnika konwersji

Optymalizacja współczynnika konwersji CRO (Conversion Rate Optimization) to zespół działań, które mają na celu poprawienie współczynnika konwersji. Co za tym idzie na osiągnięcie wzrostu korzyści biznesowych przez właściciela serwisu. W tym wypadku nasze działania skupiają się na:

  • identyfikacji grup potencjalnych klientów

  • zebraniu informacji zwrotnych od użytkowników

  • zebraniu i analizie danych

  • testach A/B

  • zmapowaniu User Journey

  • analizie heatmapy

  • analizie źródeł ruchu

  • ustawieniu odpowiednich CTA(Call to Action)

  • optymalizacji ścieżki zakupowej

Zastanawiasz się jak przeprowadzić optymalizację współczynnika konwersji?