Optymalizacja procesów biznesowych poprzez SaaS

Skorzystaj z usługi i zwiększ efektywność procesów  

 Dla kogo?

  • Firmy, w których występuje duża rotacja dokumentów lub/i wysokie zaangażowanie czynnika ludzkiego w realizacji podstawowych procesów biznesowych
  • Firmy zainteresowane przetestowaniem wdrożenia systemów klasy Marketing Automation lub DMS/Workflow w modelu SaaS (Software as a Service)

Korzyści z testowania usługi:

  • Zautomatyzowanie rutynowych procesów biznesowych. Dzięki temu pracownicy mogą skupić się na zadaniach bezpośrednio dających wartość dodaną, a system wykonana za nich powtarzalne działania operacyjne.
  • Usprawnienie komunikacji w obrębie procesów biznesowych

  • Uzyskanie lepszej jakości lead’ów sprzedażowych lub/i zwiększenie efektywności kampanii marketingowych (system klasy Marketing Automation)
  • Zwiększenie bezpieczeństwa i przyspieszenie pracy związanej z przebiegiem spraw i obiegiem dokumentów (system klasy Workflow)

 

Wypełnij formularz, porozmawiajmy o szczegółach współpracy:

Zakres usługi

Standardowy proces usługowy przeprowadzony u Klienta może składać się z następujących etapów:

1

Określenie celów testowania i scenariuszy automatyzacji

2

Podłączenie źródeł danych

3

Tworzenie automatyzacji (modelowanie procesów biznesowych)

4

Uruchomienie testowe

O projekcie

Powyższa usługa stanowi kontynuację projektu realizowanego przez Prokliencki Sp. z o.o. oraz Sekwencja Sp. z o.o. , dzięki realizacji projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o.”. Działania realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pn.: Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji, w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP”. Celem projektu jest pomoc sektorowi MŚP w tworzeniu i rozwoju polskich firm poprzez inicjowanie działalności innowacyjnej. 

Masz pytania?

Napisz do nas. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe