Doradztwo marketingowe oparte o analitykę internetową

Skorzystaj z usługi i stwórz firmę napędzaną danymi  

 Dla kogo?

 • Prowadzące (lub planujące) działalność z zakresu e-biznesu (m.in. sklepy internetowe, firmy usługowe, dostawcy SaaS)

Korzyści z realizacji usługi:

 • poprawa współczynnika konwersji
 • wzrost liczby użytkowników serwisu www
 • udoskonalenie procesu zakupowego poprzez identyfikację lejków zakupowych
 • uzyskanie informacji o ścieżce konwersji, którą przebywa użytkownik od wejścia na stronę do zakończenia transakcji
 • poznanie wzorców zachowań użytkowników i na tej podstawie przygotowanie propozycji zmian w strukturze strony
 • przygotowanie profili klientów (m.in. ich cech demograficznych, urządzeń i przeglądarek, z których korzystają) i grup docelowych, do których skierowana zostanie oferta
 • analiza statystyk dotyczących ruchu w serwisie internetowym
 • weryfikacja popularności poszczególnych podstron, produktów, sekcji na stronie internetowej
 • określenie skuteczności prowadzonych kampanii promocyjnych w sieci
 • poprawa pozycji fraz kluczowych (ich miejsc zajmowanych w wynikach Google)

 

Wypełnij formularz, porozmawiajmy o szczegółach współpracy:

Zakres usługi

Standardowy proces usługowy przeprowadzony u Klienta może składać się z następujących etapów:

1

Identyfikacja potrzeb

 • Identyfikacja celów strategicznych i operacyjnych 
 • Określenie KPI
 • Określenie wartości celowanych

2

Audyt www

 • Instalacja lub weryfikacja poprawności wdrożenia narzędzi analitycznych
 • Weryfikacja ustawień i konfiguracji połączeń systemów analitycznych.
 • Weryfikacja parametrów optymalizacyjnych SEO

3

Rekomendacje

 • W zakresie poprawy współczynnika konwersji;
 • wzrostu liczby użytkowników/leadów
 • udoskonalenia procesu zakupowego

4

Wdrożenie

 • Konfiguracja wybranych narzędzi analitycznych 
 • Konfiguracja KPI
 • Wdrożenie działań on-site SEO

O projekcie

Powyższa usługa stanowi kontynuację projektu realizowanego przez Prokliencki Sp. z o.o. oraz Sekwencja Sp. z o.o. , dzięki realizacji projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o.”. Działania realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pn.: Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji, w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP”. Celem projektu jest pomoc sektorowi MŚP w tworzeniu i rozwoju polskich firm poprzez inicjowanie działalności innowacyjnej. 

Masz pytania?

Napisz do nas. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe