Optymalizacja finansowa firmy

Skorzystaj z usługi i sprawdź, na co stać Twój biznes  

 Dla kogo?

  • Firmy prowadzące działalność produkcyjną, usługową, dostawcy SaaS

 

Korzyści z testowania usługi:

  • możliwości nieodpłatnej, wstępnej oceny finansowej firmy/pomysłu
  • kompleksowa ocena sytuacji finansowej firmy, przeprowadzona przez Ekspertów podatkowych, finansowych i księgowych
  • rekomendacja końcowa, zawierająca sugestie zmian w polityce podatkowej, finansowej i księgowej firmy (w zależności od zakresu usługi)
  • wzrost świadomości finansowej biznesu
  • narzędzie finansowe do samodzielnego stosowania w przyszłości
  • projekcje finansowe dla firmy lub pomysłu

 

Wypełnij formularz, porozmawiajmy o szczegółach współpracy:

Zakres usługi

Standardowy proces usługowy przeprowadzony u Klienta może składać się z następujących etapów:

1

Zidentyfikowanie i zdefiniowanie potrzeb klienta

2

Audyt rachunkowy firmy

3

Audyt podatkowy firmy

4

Audyt finansowy firmy

5

Stworzenie strategii finansowej firmy

6

Stworzenie projekcji finansowej dla nowego pomysłu

O projekcie

Powyższa usługa stanowi kontynuację projektu realizowanego przez Prokliencki Sp. z o.o. oraz Sekwencja Sp. z o.o. , dzięki realizacji projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o.”. Działania realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pn.: Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji, w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP”. Celem projektu jest pomoc sektorowi MŚP w tworzeniu i rozwoju polskich firm poprzez inicjowanie działalności innowacyjnej. 

Masz pytania?

Napisz do nas. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe