Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania – dotyczy postępowania z dnia 27.11.2017 na usługi doradcze o charakterze prorozwojowym

Po rozważeniu ofert, które napłynęły do dnia 05.12.2017, wybrana została oferta firmy Netrix Group.

Dodatkowe informacje / załączniki

  1. rozstrzygniecie