Postępowanie przetargowe

Realizacja usług doradczych o charakterze prorozwojowym

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usług doradczych prorozwojowych w zakresie wsparcia prowadzenia i rozwoju działaności firmy oraz wdrożenia nowych produktów.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w załącznikach

Dodatkowe informacje / załączniki:

  1. zapytanie_ofertowe
  2. zal1_szablon_oferty
  3. zal2_oswiadczenie_udzial
  4. zal3_oswiadczenie_brak_powiazan
  5. zal4_oswiadczenie_akredytacja
  6. zal5_oswiadczenie_potencjal_techniczny