Testy A/B

Home » Analityka internetowa » Testy A/B

Test A/B, znany również jako test porównawczy, skupia się na porównaniu co najmniej dwóch odmiennych wersji projektu.
Chodzi o stwierdzenie, która cecha (zmienna) jest bardziej konwertująca.

Testy A/B znajdują zastosowanie przy ocenie konwersyjności serwisów internetowych.
Test pozwala bowiem stwierdzić, która z wersji bardziej trafia do klienta i przez to jest skuteczniejsza.
Decyduje o tym najczęściej odsetek zrealizowanych i zdefiniowanych konwersji – im wyższy, tym content lub produkt skuteczniejszy.

Potrzebujesz przeprowadzić testy A/B?