Analityk internetowy

Analityk internetowy

Analityk internetowy Łódź, 04.04.2022 r. PROKLIENCKI SP. Z O.O. realizuje projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o. .”...