Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania – dotyczy postępowania z dnia 27.11.2017 na usługi doradcze o charakterze prorozwojowym Po rozważeniu ofert, które napłynęły do dnia 05.12.2017, wybrana została oferta firmy Netrix Group. …

Postępowanie przetargowe

Realizacja usług doradczych o charakterze prorozwojowym Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usług doradczych prorozwojowych w zakresie wsparcia prowadzenia i rozwoju działaności firmy oraz wdrożenia …